เอกสาร หนังสือ คำสั่ง Download

เรื่อง : ใบสมัครเข้าอบรมวิธีการสอนอักษรญี่ปุ่น  
เรียน : คุณครูกล่มสาระฯ
เนื้อหา : ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยมีรายละเอียดด้านล่าง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้โดย
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แนบไฟล์ :
[]2016626112915.docx]
ผู้นำส่ง : วรรณวิมล เมื่อ : 26 มิ.ย. 2559 ip:1.179.203.158 เปิด : 154 ครั้ง