วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
18ม.ค.60
Merry Christmas And Happy New Year 2017
Merry Christmas And Happy New Year 2017
490-ไม่มีผลโหวต-
18ม.ค.60
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชิต กะมณีและรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่าย ได้ให้เก
490-ไม่มีผลโหวต-
18ม.ค.60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้และการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนารีนุกูล" 15-16มกราคม2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการ
470-ไม่มีผลโหวต-
30พ.ย.59
English Camp 2016 @Moment Villa Resort RAYONG (11-13Oct2016)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โมเม้น
1090-ไม่มีผลโหวต-
3ส.ค.59
คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเยี่ยมชมการเรียนภาษาญี่ปุ่นและติดตามการทำงานของ NIHONGI Partner
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูลต้อนรับ
1090-ไม่มีผลโหวต-
26ก.ค.59
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการAFS
คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล ร่วมต้อนรับนักเรียนแ
1670-ไม่มีผลโหวต-
26มิ.ย.59
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล
ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของ
1090-ไม่มีผลโหวต-
26มิ.ย.59
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล
ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของ
1020-ไม่มีผลโหวต-