คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล ร่วมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการ AFS จำนวน 3 คน คือ Mr.Rens Vos จากประเทศเบลเยี่ยม , Ms.Noemi Monat จากประเทศฝรั่งเศส และMs.Silvia Pelanda จากประเทศอิตาลี

 

 

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

Merry Christmas And Happy New Year 2017

Merry Christmas And Happy New Year 2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชิต กะมณีและรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่าย ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรการแก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขต ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการแข่งขันที่จัดขึ้นในงานวันคริสต์มาสที่ผ่านมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้และการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนารีนุกูล" 15-16มกราคม2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้และการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนารีนุกูล" ระหว่างวันที่15-16มกราคม2560 ณ แลโขง รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ

English Camp 2016 @Moment Villa Resort RAYONG (11-13Oct2016)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โมเม้น วิลล่า รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการนำเปิดโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเยี่ยมชมการเรียนภาษาญี่ปุ่นและติดตามการทำงานของ NIHONGI Partner

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูลต้อนรับคณะอาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ประสานงานจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่เดินมาเยี่ยมชมการเรียนภาษาญี่ปุ่นของครูชาวไทยและติดตามการทำงานของ Ms.Mio TAKASE ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น ตามโครงการNIHONGO Partner

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล

ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนโปรแกรมนานาชาติ year 7-12